Додаток 6.1.2 ПОЛОЖЕННЯ про прес-службу Президента України

Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка наблік рилейшнз

Автор: | Год издания: 2005 | Издатель: Київ: МАУП | Количество страниц: 440

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядженням Глави Адміністрації Президента України від 27 серпня 1994 р. № 7/94

ПОЛОЖЕННЯ про прес-службу Президента України

1. Прес-служба Президента України (далі — прес-служба) є структурним підрозділом Адміністрації Президента України.

2. Основними завданнями прес-служби є висвітлення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України (далі — Адміністрація) у вітчизняних і закордонних засобах масової інформації та ознайомлення Президента України з реакцією засобів масової інформації на результати зазначеної діяльності.

3. У своїй діяльності прес-служба керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, розпорядженнями і наказами Глави Адміністрації Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

4. З метою реалізації своїх завдань прес-служба здійснює такі функції:

- одержує, аналізує та використовує в роботі інформацію, що надходить від структурних підрозділів Адміністрації, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- одержує та готує для Президента України інформацію на основі повідомлень інформаційних агентств, преси, телебачення і радіо;

- проводить пресові, експертні та інші опитування громадської думки щодо діяльності Президента України;

- готує пропозиції Президентові України щодо інформаційної політики держави та діяльності засобів масової інформації в Україні;

- розробляє та контролює додержання психологічних стандартів висвітлення діяльності Президента України у державних засобах масової інформації;

- залучає для проведення окремих робіт на договірній основі науково-дослідницькі організації, центри, провідних фахівців у галузі комунікації, інформатики, політології, соціології та психології;

- готує матеріали щодо висвітлення діяльності Президента України у пресі, по телебаченню і радіо;

- координує діяльність структурних підрозділів та окремих посадових осіб Адміністрації, державних засобів масової інформації стосовно висвітлення політики Президента України та його Адміністрації;

- координує діяльність роботи прес-служб, інших відповідних структурних підрозділів Кабінету Міністрів України, міністерств, інших органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування (з питань делегованих повноважень державної виконавчої влади), на які покладено функції по зв’язках із засобами масової інформації та громадськістю, надає їм організаційно-методичну допомогу в реалізації державної інформаційної політики;

- організує і проводить прес-конференції, брифінги, зустрічі представників засобів масової інформації з Президентом України та відповідальними працівниками Адміністрації;

- здійснює акредитацію представників засобів масової інформації при прес-службі Президента України.

5. Прес-службу очолює Керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України.

6. Працівники прес-служби призначаються на посаду і звільняються з посади Главою Адміністрації Президента України за поданням Керівника прес-служби Президента України.