Прес-служба президента України

Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка наблік рилейшнз

Автор: | Год издания: 2005 | Издатель: Київ: МАУП | Количество страниц: 440

Таблиця 4

РЕЙТИНГ популярності інформаційно-політичних телепередач (в дужках — номер телевізійного каналу)*

Оцінки експертів-психологів (%)

пор.

Назва телепередачі

в цілому

у тому

числі

по вибірці

чоловіків

жінок

1

Актуальний репортаж (2)

24,82

26,29

23,60

2

Акценти (1)

15,60

21,15

12,36

3

Веді (2)

32,62

36,54

30,34

4

Вісті (3)

54,61

61,54

50,56

5

Діалог у прямому ефірі (2)

31,21

34,62

29,21

6

Документальна панорама (3)

3,55

5,77

2,25

7

Дніпро (1)

36,88

44,23

32,58

8

3ранку раненько (4)

9,93

1,92

14,61

9

3 восьмої до дев’ятої (1)

7,80

5,77

8,99

10

Київська панорама (3)

18,44

25,00

14,61

11

НЕП (2)

4,96

11,54

1,12

12

Новини (2)

48,23

53,85

44,94

13

Нині (2)

4,49

14

Опозиція (3)

9,93

11,54

8,99

15

Паралель (3)

0,71

1,12

16

Парламентський вісник (3)

11,35

11,54

11,24

17

Підсумки (2)

37,59

40,38

35,96

18

Під знаком "Пі" (4)

52,48

48,08

55,06

19

Ранок (2)

12,06

11,54

12,36

20

Ранок ділової людини (2)

6,38

9,62

4,49

21

Світлиця (1)

3,55

5,77

2,25

22

Селянське питання (3)

1,42

3,85

23

Студія "1 грудня" (1)

19,86

26,92

15,73

24

Студія "Рост" (4)

0,71

1,92

25

Студія "Нота бене" (3)

3,55

3,85

3,37

26

Телеасамблея (3)

27

Телескоп (2)

27,66

25,0

29,21

28

Тема (2)

48,94

43,31

52,81

29

Тиждень (1)

18,44

19,23

17,98

30

УТН (1)

39,01

44,23

35,96

31

У неділю вранці (1)

9,22

9,62

8,99

32

Хто ми? (1)

21,28

25,00

19,10

33

Центр (2)

8,51

11,54

6,74

34

Інші

6,38

7,69

5,62

Респонденти мали можливість виділити не більше 10-ти телепередач.

Таблиця 5

Рівень ефективності форм виступу президента України з точки зору засвоєння інформації громадянами (%)*

Форма виступу

В цілому

У тому числі

пор.

по вибірці

чоловіків

жінок

1

Офіційний виступ у парламенті,

Кабінеті Міністрів тощо

26,09

21,15

26,97

2

Офіційний виступ під час візитів,

переговорів тощо

8,70

9,62

13,46

3

Прес-конференція з актуальних питань

63,04

53,85

66,29

4

3устріч з представниками громадсько-політичних, профспілкових, творчих, наукових об’єднань, трудових колективів,

зборів виборців за місцем проживання

11,09

21,15

10,11

5

Пряме звернення до громадян

по телебаченню, радіо

26,81

40,38

17,98

6

Прямий ефір з відповідями на запитання

теле- та радіослухачів

56,52

42,31

62,92

7

Теледебати з політичними опонентами

44,93

48,08

41,57

8

Інтерв’ю з журналістами

17,39

25,00

12,36

Респонденти мали можливість виділити не більше 3-х форм подачі інформації.

Таблиця 6

Основні риси характеру, яким має відповідати особа, що обіймає посаду президента України

Кількість респондентів, які виділили перелічені риси характеру (%)

пор.

Риси характеру

в цілому

у тому

числі

по вибірці

чоловіків

жінок

1

Авантюризм

1,42

2,25

2

Авторитаризм

1,42

2,25

3

Акуратність

7,09

5,77

7,87

4

Войовничість

2,13

1,92

2,25

5

Впертість

4,26

1,92

5,62

6

Гнучкість

56,03

55,77

56,18

7

Жорсткість

2,13

1,92

5,62

8

3авзятість

56,03

55,77

56,18

9

3акоханість

2,13

1,92

2,25

10

Емоційність

7,09

5,77

7,87

11

Інтелігентність

4,26

1,92

5,62

12

Кмітливість

4,96

7,69

3,37

13

Комунікабельність

68,09

61,54

71,91

14

Колегіальність

22,70

25,00

21,35

15

Людяність

26,95

23,08

29,21

16

Мудрість, розважливість

16,31

17,31

15,73

17

Мужність

26,95

32,69

26,60

18

Наполегливість

68,79

76,92

64,04

19

Незговірливість

21,28

32,69

14,61

20

Образливість

21,99

26,92

19,10

21

Обережність

22

Охайність

2,13

3,37

23

Працьовитість

19,15

15,38

21,35

24

Почуття гумору

29,79

32,`ѓ `ѓ @O“ M“ ȑ“ €ѓ @ €ѓ p>

Розум

47,52

42,31

50,56

26

Романтизм

2,13

1,92

2,25

27

Хитрість

7,09

3,85

8,99

28

Інші

3,55

7,69

1,12

Респонденти мали можливість виділити не більше 5-ти рис характеру.

Таблиця 7

Основні особистісні якості та діяльнісні аспекти, що стосуються особи президента України, які найбільше потребують висвітлення у засобах масової комунікації*

пор.

Перелік особистісних якостей та діяльнісних аспектів

Кількість респондентів, які виділили зазначені показники (%)

в цілому по вибірці

у тому числі

чоловіків

жінок

1

Рівень знань у галузі економіки, політики,

права, соціології, психології тощо

44,68

40,38

47,19

2

Якості практичного керівника, організатора

36,17

44,23

53,85

3

Політичні погляди

35,46

25,00

41,57

4

Найближча команда, особисті друзі

31,21

26,92

33,71

5

Моральні якості

17,73

23,08

14,61

6

Міжособистісні стосунки

з іншими політиками

16,31

17,31

15,73

7

3арплата, матеріальний стан родини

7,80

79,62

6,74

8

Хобі, заняття в позаробочий час

5,67

7,69

4,49

9

Подробиці родинного життя

3,55

9,62

10

Інше

3,55

3,85

3,37

Респонденти мали можливість виділити не більше 3-х аспектів.

Таблиця 8

Позитивні риси характеру Л. Кравчука очима професійних психологів

<`ѓ `ѓ @O“ M“ ȑ“ €ѓ @ €ѓ th="36" valign="top">

2,0

№ пор.

Риси характеру

Разом

У

тому числі думки

сума

%

жінок

чоловіків

сума

%

сума

%

1

Гнучкість

28

27,5

18

29,5

10

24.4

2

Розважливість

19

18,6

12

19,7

7

17,1

3

Мудрість, розум

19

18,6

14

13,7

5

12,2

4

Обережність

16

15,7

7

11,5

9

22,0

5

Почуття гумору

14

13,7

11

10,8

3

7,3

6

Цілеспрямованість, наполегливість,

послідовність

14

13,7

10

16,4

4

9,8

7

Хитрість, винахідливість

13

12,7

7

11,5

6

14,6

8

Гарант незалежності, розбудови

держави

10

9,8

5

8,2

5

12,2

9

Інтелігентність

8

7,8

5

8,2

3

7,3

10

Врівноваженість, стриманість

7

6,9

3

4,9

4

9,8

11

Працьовитість, завзятість

6

5,9

2

3,3

4

9,8

12

Кмітливість

6

5,9

6

9,8

13

Простота, демократизм

6

5,9

3

4,9

3

7,3

14

Комунікабельність

5

4,9

2

3,3

3

7,3

15

Виваженість, спокійність

5

4,9

3

4,9

2

4,9

16

Дипломатичність, вміння триматися

4

3,9

2

3,3

2

4,9

17

Практичність, господарність

4

3,9

4

6,6

18

Людяність, доступність

3

2,9

1

1,6

2

4,9

19

Ерудиція, інтелект

3

2,9

2

3,3

1

2,4

20

Толерантність

3

2,9

1

1,6

2

4,9

21

Емоційність

3

2,9

2

3,3

1

2,4

22

Доброта

2

2,0

2

3,3

23

Щирість

2

2,0

2

3,3

24

Зовнішня привабливість

2

2,0

1

1,6

1

2,4

25

Прозорливість

2

2,0

1

1,6

1

2,4

26

1

1,6

1

2,4

27

Компетентність, професіоналізм

політика

2

2,0

2

4,9

28

Консерватизм

1

1,0

1

1,6

29

Правдивість

1

1,0

1

1,6

30

Розкутість

1

1,0

1

1,6

31

Акуратність

1

1,0

1

1,6

32

Впевненість

1

1,0

1

1,6

33

Надійність

1

1,0

1

1,6

34

Делікатність

1

1,0

-

-

1

2,4

35

Гарант соціального миру

1

1,0

-

-

1

2,4

Таблиця 9

Негативні риси характеру Л. Кравчука очима професійних психологів

№ пор.

Риси характеру

Разом

У

тому числі думки

сума

%

жінок

чоловіків

сума

%

сума

%

1

Хитрість

30

29,4

20

32,8

10

24,4

2

Нерішучість

19

18,6

13

21,3

6

14,6

3

Партократизм

15

14,7

8

13,1

7

17,1

4

Самозакоханість, пихатість,

хизування

13

12,7

7

11,5

6

14,6

5

Непослідовність, розгубленість

11

10,8

5

8,2

6

14,6

6

Нещирість, лицемірство

6

5,9

3

4,9

3

7,3

7

Пристосуванство, безпринципність

6

5,9

4

6,6

2

4,9

8

Некомпетентність (економіка)

6

5,9

4

6,6

2

4,9

9

Балакучість (надмірна)

5

4,9

2

3,3

3

7,3

10

Образливість (неадекватна реакція

на образи)

5

4,9

3

4,9

2

4,9

11

Агресивність, войовничість

5

4,9

3

4,9

2

4,9

12

Бездіяльність

4

3,9

3

4,9

1

2,4

13

Авторитаризм

4

3,9

1

1,6

3

7,3

14

Незговірливість, жорсткість

4

3,9

3

4,9

1

2,4

15

Націоналізм (укр.)

4

3,9

3

4,9

1

2,4

16

Консерватизм, нездатність

на реформи

4

3,9

3

4,9

1

2,4

17

Неконкретність (ідеологічних)

позицій

4

3,9

2

3,3

2

4,9

18

Авантюризм

4

3,9

2

3,3

2

4,9

19

Неоперативне прийняття рішень

4

3,9

1

1,6

3

7,3

20

Обережність (надмірна)

3

2,9

3

4,9

21

Відсутність смаку, провінціоналізм

3

2,9

2

3,3

1

2,4

22

Впертість

3

2,9

2

3,3

1

2,4

23

Нестриманість

2

2,0

2

3,3

24

Підступність

1

1,0

1

2,4

25

Нерозумність

1

1,0

1

1,6

26

Непередбачуваність

1

1,0

1

1,6

27

Моралізування

1

1,0

1

1,6

28

Невимогливість (до підлеглих)

1

1,0

1

1,6

29

Відсутність команди

1

1,0

1

2,4

30

3верхність

1

1,0

1

2,4

31

Марнослав’я

1

1,0

1

2,4

32

Грубість

1

1,0

1

2,4