Капітал банку: питання теорії і практики

Автор: | Год издания: 2002 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 276

У монографії висвітлено основні теоретичні засади банківського капіталу в умовах ринкової економіки, розкрито та проаналізовано механіз­ми формування основних складових банківського капіталу — власного, залученого та позиченого капіталів і викладено конкретні пропозиції щодо вдосконалення існуючої практики формування банківського капіталу в Україні. Розглянуто захист прав та інтересів учасників і кредиторів банків як необхідну умову стабільності їх ресурсної бази. Монографія розрахована на викладачів, наукових і практичних працівників, студентів економічних вищих навчальних закладів, слухачів центрів магістерської підготовки і курсів системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Стане у пригоді всім, хто цікавиться проблемами банківської справи.