Економіка праці: Навч. посібник

Автор: | Год издания: 2003 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 300

Розглядаються основні теоретичні й практичні аспекти функціонування ринку праці, проблеми зайнятості населення та її регулювання. Розкриваються питання еволюції концепцій доходів населення, соціальної політики і соціального партнерства. Висвітлюються економічна сутність продуктивності праці, методи її вимірювання. Особлива увага приділяється питанням організації оплати праці та її удосконалення в умовах становлення ринкової економіки. Для викладачів, студентів економічних факультетів і вищих закладів освіти, практичних працівників.