Економіка зарубіжних країн: Підручник

Автор: | Год издания: 1998 | Издатель: Київ: Либідь | Количество страниц: 416

У підручнику розкриваються загальні економічні основи сучасної цивілізації, ґрунтовно аналізуються головні сфери світової економіки, висвітлюються регіональні особливості економічного розвитку держав із екстраполяцією на проблеми, інтереси та потреби України. Головна увага приділяється факторам та джерелам економічного зростання зарубіжних країн, питанням створення та функціонування ринкової інфраструктури в державах світу, узагальненню досвіду здійснення радикальних економічних реформ. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.