7.3. Вплив обсягу пропозиції товарної продукції на доходи аграрних підприємств. Сільськогосподарська проблема короткострокового періоду

Економіка аграрних підприємств: Підручник

Автор: | Год издания: 2002 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 624

Нині ще існує значна залежність сільськогосподарського виробництва від природних факторів, і в роки з несприятливими умовами (посухи, повені, надмірні дощі, приморозки, надмірне поширення хвороб і шкідників тощо) значно знижується врожайність культур та продуктивність худоби. І навпаки, в сприятливі за погодними умовами роки виробництво продукції істотно зростає порівняно із середніми показниками. Оскільки обсяг товарної продукції безпосередньо залежить від обсягу валової, то із зменшенням чи збільшенням останнього скорочується або зростає пропозиція продовольства і сільськогосподарської сировини на ринку. Ця обставина призводить до річних коливань цін на продукцію аграрних виробників, а з ними і їх доходів.

В умовах нееластичного попиту на сільськогосподарську продукцію такі зміни обсягу виробництва і пропозиції посилюють нестабільність доходів аграрних підприємств, зумовлюючи їх значні коливання. За стабільного ринкового попиту на сільськогосподарську продукцію його нееластичність призводить до того, що навіть невеликі коливання в обсязі її виробництва і пропозиції зумовлюють відносно великі зміни в цінах і доходах.

Вплив зміни обсягу пропозиції товарної продукції

Рис. 7.2. Вплив зміни обсягу пропозиції товарної продукціїна її ціну і доходи аграрних підприємств

Рис.7.2. досить переконливо ілюструє це положення. За нормальних умов рівновага на ринку досягається при обсязі виробництва і пропозиції товарної продукції Q1. Цій рівновазі відповідає ціна Р1 і доходи виробників розміром ОР1Е1Q1. При невеликому скороченні виробництва товарної продукції з Q1 до Q2 ціна зростає до Р2 при одночасному збільшенні доходу виробників, розмір якого становить тепер ОР2Е2Q2. І навпаки, відносно незначне збільшення пропозиції продукції призводить до істотного зниження ціни і доходів.

Як бачимо, в короткостроковому періоді виникає так звана сільськогосподарська проблема короткострокового періоду, суть якої полягає в нестабільності доходів аграрних підприємств , що посилюється в умовах насиченого ринку можливими зрушеннями кривої попиту на сільськогосподарські продукти. Якщо уявити, що на певному проміжку часу аграрні товаровиробники досягли стабільного обсягу виробництва і пропозиції продукції, то це ще не означає, що і доходи їх у цьому періоді будуть також стабільними, оскільки в умовах нееластичного попиту навіть його невеликі короткочасні коливання призводять до істотних змін у цінах, а отже, і в самих доходах.

Зміна цін і доходів аграрних підприємств

Рис. 7.3. Зміна цін і доходів аграрних підприємствпід впливом зрушень у попиті при стабільномуобсязі виробництва і пропозиції товарної продукції

З рис. 7.3. видно, що відносно невелике зменшення попиту з D1 до D2 призводить до істотного зниження ціни і доходів аграрних підприємств з ОР1Е1Q1 до ОР2Е2Q1 і це за умови, що виробництво стабільне і пропозиція залишилася на тому самому рівні — в розмірі Q1. Іншими словами, товаровиробники за той самий обсяг запропонованої продукції одержать доходу менше на величину Р2Р1Е1Е2. Проте зсув кривої попиту праворуч веде до сприятливих для аграрних виробників результатів — ціна зростає до Р3, а доходи збільшуються на Р1Р3Е3Е1. Якби попит на сільськогосподарську продукцію був еластичним, (рис. 7.3, б), то за таких же коливань попиту зміни в цінах і доходах були б значно помірними і проблема короткострокового періоду для сільськогосподарських підприємств не була б такою гострою та актуальною.