Экономика

Економіка аграрних підприємств: Підручник

Економіка аграрних підприємств: Підручник

Автор: Андрійчук В. Г. | Год издания: 2002

У підручнику викладено теоретико-методологічні, методичні та практичні питання економіки аграрних підприємств. Докладно висвітлено економічні засади їх функціонування, внутрішнє і зовнішнє середовище діяльності. Значна увага приділена формуванню виробничих ресурсів, методиці оцінки ...

Економіка зарубіжних країн: Підручник

Економіка зарубіжних країн: Підручник

Автор: Філіпенко А.С. | Год издания: 1998

У підручнику розкриваються загальні економічні основи сучасної цивілізації, ґрунтовно аналізуються головні сфери світової економіки, висвітлюються регіональні особливості економічного розвитку держав із екстраполяцією на проблеми, інтереси та потреби України. Головна увага ...

Економіка праці: Навч. посібник

Економіка праці: Навч. посібник

Автор: Завіновська Г. Т. | Год издания: 2003

Розглядаються основні теоретичні й практичні аспекти функціонування ринку праці, проблеми зайнятості населення та її регулювання. Розкриваються питання еволюції концепцій доходів населення, соціальної політики і соціального партнерства. Висвітлюються економічна сутність продуктивності ...

Економічний аналіз: Навч. посібник

Економічний аналіз: Навч. посібник

Автор: Чумаченко М. Г. | Год издания: 2003

Навчальний посібник розкриває найважливіші проблеми сучасного економічного аналізу. Ґрунтовно висвітлено методику вивчення господарських процесів, проведення фінансового аналізу, аналізу використання ресурсів і забезпечення ефективного управління діяльністю підприємства з урахуванням нових положень ...

Капітал банку: питання теорії і практики

Капітал банку: питання теорії і практики

Автор: Алексеєнко М.Д. | Год издания: 2002

У монографії висвітлено основні теоретичні засади банківського капіталу в умовах ринкової економіки, розкрито та проаналізовано механіз­ми формування основних складових банківського капіталу — власного, залученого та позиченого капіталів і викладено конкретні ...

Экономика предприятия: Учебник

Экономика предприятия: Учебник

Автор: Покропивный С. Ф. | Год издания: 2002

В учебнике последовательно изложены теоретические, методологические и практические вопросы формирования и развития экономики предприятия. Дана общая организационно-экономическая характеристика предприятия как субъекта хозяйствования; детально освещены вопросы формирования и использования ресурсов предприятия ...