11.3. Особливості управління активами банку

Банківський менеджмент: Навчальний посібник

Автора: , | Год издания: 2002 | Издатель: Київ: Знання-Прес | Количество страниц: 438

Надання кредитів є однією з основних економічних функцій банків, і здійснюється вона для фінансування споживчих, виробничих та інвестиційних цілей підприємницьких фірм, фізичних осіб і державних організацій. Від того, наскільки добре банки реалізують свої кредитні функції, залежить економічне становище регіонів, які вони обслуговують, оскільки банківські кредити сприяють появі нових підприємств і збільшенню числа робочих місць у цих регіонах та забезпечують їх економічну життєздатність.

Процес формування ринкових відносин в економіці України об´єктивно обумовлює необхідність підвищення ролі банківського кредиту (див. табл. 27; 28).

У більшості банків позикові рахунки складають не менше половини їх сукупних активів і дають близько 2/3 прибутків.

Також необхідно відзначити, що банківські ризики мають тенденцію концентруватися в кредитному портфелі. Шляхом встановлення кредитних лімітів за галузевою, регіональною, портфельною ознаками здійснюється мінімізація кредитних ризиків. Система кредитування базується на трьох «китах»:

• суб´єктах кредитування; 

• забезпеченні кредиту;

• об´єктах кредитування.