9.2.1. Керівний персонал

Банківський менеджмент: Навчальний посібник

Автора: , | Год издания: 2002 | Издатель: Київ: Знання-Прес | Количество страниц: 438

Центральне місце серед персоналу банку посідає керівний персонал — працівники, що очолюють певні структурні підрозділи, мають необхідні повноваження для прийняття рішень у конкретних видах діяльності банку, відповідають за результати роботи колективу структурного підрозділу, відділу, управління, департаменту, банку в цілому.

Спеціалісти — працівники, що виконують певні функції управління, аналізують зібрану інформацію і готують варіанти рішень для керівників відповідного рівня. До спеціалістів належать, наприклад, економісти, юристи, бухгалтери. Особливістю діяльності цієї категорії працівників є те, що вона здійснюється в умовах обмежень, таких як: накази, розпорядження керівників, техніко-технологічні нормативи, організаційні регламенти тощо.

Службовці (технічні виконавці) — працівники, що обслуговують діяльність спеціалістів і керівників; їх обов´язок — виконання інформаційно-технічних операцій. Специфіка діяльності службовця полягає в тому, що стандартні процедури й операції виконуються певною мірою відповідно до визначених норм і правил.