1.2.3. Основні засади грошово-кредитної політики

Банківський менеджмент: Навчальний посібник

Автора: , | Год издания: 2002 | Издатель: Київ: Знання-Прес | Количество страниц: 438

Основні засади грошово-кредитної політики ґрунтуються на основних критеріях та макроекономічних показниках загальнодержавної програми економічного розвитку та основних параметрах економічного і соціального розвитку України на відповідний період, що включають прогнозні показники обсягу валового внутрішнього продукту, рівня інфляції, розміру дефіциту державного бюджету та джерел його покриття, платіжного та торгового балансів, затверджених Кабінетом Міністрів України.


Щорічно Національний банк інформує Верховну Раду України про напрями грошово-кредитної і валютної політики, розробленої На­ціональним банком на наступний рік і на більш тривалий період.


Основними економічними засобами і методами грошово-кредитної політики є регулювання обсягу грошової маси через:


1) визначення та регулювання норм обов´язкових резервів для комерційних банків та фінансово-кредитних установ;


2) відсоткову політику;


3) рефінансування комерційних банків;


4) управління золотовалютними резервами;


5) операції з цінними паперами на відкритому ринку;


6) регулювання імпорту та експорту капіталу.