1.2. Національний банк України

Банківський менеджмент: Навчальний посібник

Автора: , | Год издания: 2002 | Издатель: Київ: Знання-Прес | Количество страниц: 438

Національний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, Законом «Про Національний банк України», іншими законами України. Національний банк має статутний капітал, що є державною власністю. Розмір статутного капіталу становить 10 мільйонів гривень. Розмір статутного капіталу може бути змінений за рішенням Ради Національного банку. Джерелами формування статутного капіталу Національного банку є доходи його кошторису, а за необхідності — Державний бюджет України.


Національний банк є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об´єктом права державної власності і перебуває у його повному господарському віданні.


Національний банк не відповідає за зобов´язаннями органів державної влади, а органи державної влади не відповідають за зобов´язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов´язання.


Національний банк не відповідає за зобов´язаннями інших банків, а інші банки не відповідають за зобов´язаннями Національного банку крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов´язання.


Національний банк може відкривати свої установи, філії та представництва в Україні, а також представництва за її межами.


Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.


За виконання своєї основної функції Національний банк сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а також, у межах своїх повноважень, — цінової стабільності.